Slide SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA ČAŇA Doprajte deťom zažiť radosť z učenia sa V našej škôlke ich hravou formou naučíme všetko potrebné pre nástup do prvého ročníka ZŠ. Slide SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA ČAŇA Tešíme sa na najmenších nezbedníkov Urobíme všetko, pre nástup dieťatka do škôlky bez sĺz. Prijímame aj tie najmenšie deti. Prihláste svoje dieťatko do našej škôlky.
Materská škola čaňa – Najlepší štart do života pre vaše dieťa

Zápis – apríl 2023

Podávanie Žiadosti na predprimárne vzdelávanie do SMŠ Čaňa.
Riaditeľka Súkromnej materskej školy Čaňa, Osloboditeľov 59, určuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024:

Podávanie žiadosti :

 

Miesto:

– priestory materskej školy alebo mailom na adresu materskej školy: mihalisinova.adriana@gmail.com

 

Termín oficiálneho zápisu bude v dňoch od 18.4. – 19.4. 2023.

 

Čas: 18.4.2023 (utorok) – od 13,00 – 16,30 hod.

19.4.2023 (streda) – od 13,00 – 16,30 hod.

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do SMŠ je možné doručiť riaditeľke školy aj po oficiálnom zápise.

 

Podmienky prijatia do SMŠ:

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (žiadosť je na web. stránke školy) predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov.

 

Uprednostnené budú deti:

· pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti ktoré do 31. augusta 2023 dosiahnu 5 rokov veku,

· s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§ 28a ods. 3 Zákona 209/2019 Z.z) a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA ČAŇA

Ahojte rodičia!

Sme súkromná materská škola v Čani – blízko Košíc. Veľmi sa tešíme na Vaše deti, ktorým ukážeme fantastický svet okolo nás. Pre naše sovičky a včielky máme pripravené dni plné hier, zábavy a smiechu.
m

Učíme hravou formou

Podporujeme hru a praktické schopnosti pomocou všetkých zmyslov sa deti prirodzene učia chápať zákony prírody a rozvíjajú svoje predmatematické schopnosti.

Prebúdzame zvedavosť

Prebúdzame prirodzenú zvedavosť. Podporujeme v detoch radosť z učenia, premýšľania o svete svojou hlavou a počúvaním druhých. U nás sa oplatí pýtať sa.

m

Podporujeme samostatnosť

Deti v našej škôlke získavajú sebadôveru a priateľský vzťah so svojou učiteľkou. Učíme deti rozumieť pravidlám a svojim povinnostiam. Vaše deti tak v našej škôlke získajú skúsenosti, z ktorých budú čerpať celý život.

Materská škola čaňa – Najlepší štart do života pre vaše dieťa

Vaše dieťa je jedinečné

Uľahčite svojim deťom cestu do prvého ročníka základnej školy. O deti sa staráme s láskou a rešpektom. Umožňujeme im objavovať svet okolo seba a radovať sa z maličkostí.