SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA ČAŇA

CENNÍK

 • Dieťa do 3r.

 • 315/mesiac
 • Školné je potrebné uhrádzať do 10. kalendárneho dňa za aktuálny mesiac a odobratú stravu za predchádzajúci mesiac prevodom na č.účtu:
  SK49 1100 0000 0029 4602 3288.

   

  * Pri úhradách uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, rok (napr. JÁN MRKVIČKA 02/2018).

   

  Zápisné dieťaťa pre šk.rok 2020/2021 je 50€. Uhrádza sa ako jednorazový poplatok pri zápise.

 • Dieťa 3 - 6r.

 • 215/mesiac
 • Školné je potrebné uhrádzať do 10. kalendárneho dňa za aktuálny mesiac a odobratú stravu za predchádzajúci mesiac prevodom na č.účtu:
  SK49 1100 0000 0029 4602 3288.

   

  * Pri úhradách uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, rok (napr. JÁN MRKVIČKA 02/2018).

   

  Zápisné dieťaťa pre šk.rok 2020/2021 je 50€. Uhrádza sa ako jednorazový poplatok pri zápise.

 • Poplatok za stravu

 • 3,60/deň
 • Po odhlásení zo stravy na telefónnom čísle 0951 596 386 formou SMS správy, resp. nahlásení neprítomnosti dieťatka do 7:30 , stravný poplatok za predmetný deň neúčtujeme.

   

  Uhrádza sa za predchádzajúci mesiac spolu so školným na č.účtu:
  SK49 1100 0000 0029 4602 3288.

Informácie o adaptačnom programe SMŠ Čaňa- pdf.

Prečítajte si o procese adaptácie v SMŠ, v tomto krátkom pdf. dokumente.

ZÍSKAJTE PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU!

Pracujete alebo študujete?

Ak namiesto materskej dovolenky pracujete, študujete dennú formu štúdia na strednej alebo vysokej škole, tak Vám zo zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po splnení všetkých náležitostí prislúcha. Príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 230 EUR mesačne.